تست A/B

تست A/B چیست و چگونه پیاده سازی می‌شود؟
تست A/B چیست و چگونه پیاده سازی می‌شود؟

تست A/B روشی برای افزایش نرخ تبدیل سایت است. این تکنیک در افزایش فروش کسب و کار بسیار کاربرد دارد. د ...

تست A/B/n  چیست؟
تست A/B/n  چیست؟

می‌توان گفت تست A/B/n تستی افزون بر تستA/B  است. در تست A/B دو نسخه از یک صفحه (نسخه A و نسخه B)  در ...

تست A/A چیست و چرا مهم است؟
تست A/A چیست و چرا مهم است؟

تستA/A  در واقع زیرمجموعه‌ای از تست A/B، برای بررسی دو نسخه یکسان از یک صفحه در برابر یکدیگر است. به ...